เรามารู้จักกับอาการหรือโรคที่เราต้องบำบัดรักษาด้วยการอบสมุนไพร

เรามารู้จักกับอาการหรือโรคที่เราต้องบำบัดรักษาด้วยการอบสมุนไพร
เมื่อเรารู้จักกับอาการหรือโรคที่เราต้องบำบัดรักษาด้วยการอบสมุนไพรและประโยชน์ของการอบตัวด้วยสมุนไพรแล้วนั้น เราก็ยังต้องรู้จักข้อห้ามสำหรับการอบสมุนไพรด้วยนะคะ ขณะที่มีไข้สูงมากกว่า 38 องศาเซลเซียสเพราะอาจมีการติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงหรือผู้ที่มีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดห้ามอบสมุนไพรในบางรายที่มีความดันโลหิตสูงไม่เกิน 180 มิลลิเมตรปรอท อาจให้อบได้ตามดุลยพินิจของแพทย์ แต่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลานะคะ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไต โรคหัวใจ โรคลมชัก โรคหอบหืดระยะรุนแรง โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงก็ไม่ควรเข้าอบนะคะ สตรีขณะมีประจำเดือนโดยเฉพาะถ้ามีไข้และอาการปวดศีรษะด้วยห้ามเข้าห้องอบ ผู้ที่มีการอักเสบจากบาดแผลต่างๆก็ห้ามเข้าห้องอบสมุนไพรนะคะ และผู้ที่มีอาการก่อนเพลีย อดนอน อดอาหารหรือผู้ที่รับประทานอาหารอิ่มยังไม่ครบ 1 ชั่วโมงก็ห้ามเข้าห้องอบสมุนไพรเช่นเดียวกันค่ะ ผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการทำสปา และต้องมีความรุ้ในการเลือกใช้อุปกรณ์สปาสอนนวดให้ถูกต้องถูกวิธีและสามารถดูแลรักษาได้ถูกต้องอีกด้วย

Tagged