องค์ประกอบของโรงเรียนสอนนวด

องค์ประกอบของโรงเรียนสอนนวด
อาณาจักรโรมัน และชาวโรมัน ได้ทางการพัฒนาหลักความรู้นี้ผสมผสานกับศาสตร์อื่น เช่น ใช้น้ำมันหอมระเหยกับการนวดและการอาบ และถือได้ว่าชาวโรมันเป็นชาติแรกทีท้าการค้าเกี่ยวกับสุคนธบำบัด โดยนำเข้า สำหรับใครที่กำลังสนใจในอาชีพหมอนวดหรือสนใจที่จะเปิดกิจการร้านนวด ควรจะต้องมีการเรียนนวดประคบสมุนไพร ไว้ด้วยเพื่อเป็นบริการเสริมให้กับร้านของตัวเอง โดยเราสามารถหาเรียนนวดประคบสมุนไพรได้ตามโรงเรียนสอนนวดทั่วไป แต่ก็ต้องดูองค์ประกอบของโรงเรียนสอนนวดวันนั้นด้วยว่าเรียนจบมาจะได้มีใบประกาศรับรองหรือไม่ หรือในการเรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือเปล่า

 

Tagged