ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเส้นประธาน

ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเส้นประธาน

จุดเป็นตำแหน่งบนร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับเส้นเมื่อกดหรือกระตุ้นถูกจุดจะเกิดกระแสความรู้สึกแล่นของลมไปตามแนวเส้นได้ ความสัมพันธ์ระหว่างทางเดินของเส้นประธานกับจุดเมื่อนำเอาสอนนวด ความรู้เกี่ยวกับทางเดินของเส้นประธานจากคัมภีร์แผนนวดฉบับหลวงในรัชกาลที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับจุดจากแผนนวดวัดพระเชตุพน มาหาความสัมพันธ์กันจะปรากฏดัง ต่อไปนี้หลังจากการตรวจเบื้องต้น เช่น การซักถามการดู การฟัง การสัมผัส และ การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นสมมุฏฐานเส้นประธานเส้นใดแล้วให้ปฏิบัติดังนี้

โทรสอบถามได้ที่  020627711

Tagged