แนวทางมาตรฐานเบื้องต้นในด้านของความปลอดภัยที่ต้องมีในร้านนวด

แนวทางมาตรฐานเบื้องต้นในด้านของความปลอดภัยที่ต้องมีในร้านนวด

แนวทางมาตรฐานเบื้องต้นในด้านของความปลอดภัยที่ต้องมีในร้านนวดที่หลายคนอาจจะมองข้ามมีใครๆดังต่อไปนี้

1.สถานที่ประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพนั้นจะต้องจัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ในร้านและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาที่มีการเปิดให้บริการ

2.สถานประกอบกิจ สอนนวด การนวดเพื่อสุขภาพต้องมีป้ายหรือข้อความเพื่อแสดงหรือเตือนให้ผู้มาใช้บริการระมัดระวังอันตรายหรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยต่างๆ

3.หากสถานที่ประกอบการนั้นมีการจัดให้บริการอบความร้อน หรืออบสมุนไพรตู้อบไอน้ำไว้บริการหรืออุปกรณ์อื่นๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายจะต้องจัดให้มีพลังงานที่มีความรู้ในด้านนั้นโดยเฉพาะและมีหน้าที่คอยตรวจตราดูแลการใช้งานใช้บริการของลูกค้าขณะใช้ง่นและหลังใช้งาน

4.ต้องมีนาฬิกาที่สามารถมองเห็นดูเวลาได้โดยง่ายและชัดเจนจากจุดที่ลูกค้ากำลังใช้บริการในการอบสมุนไพรไอน้ำ​ หรืออบไอร้อนทั้งนี้เพื่อ จะช่วยให้ผู้มาใช้บริการสามารถจัดแบ่งเวลาควบคุมได้สะดวก

5.สถานที่ประกอบการจะต้องมีระบบฉุกเฉินในการอบไอน้ำความร้อนซึ่งที่จะสามารถหยุดการทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติหากเกิดภาวะอันตรายต่อผู้ใช้บริการและต้องสามารถทำได้โดยง่ายและสะดวก

6.ภายในบริเวณ ที่มีการอบไอน้ำหรืออบความร้อนจะต้องมีเครื่องวัดอุณหภูมิและเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตั้งเวลาอัตโนมัติเพื่อให้บุคคลบุคลากรที่ดูแลในส่วนนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ 7 ต้องระวังไม่ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงในการใช้บริการอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและต้องมีการ ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นของผู้ใช้บริการก่อนเสมอ

Tagged