หลายคนสงสัยว่ามีน้ำหนักตัวน้อยหรือคิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีแรงนวดนั้นจะสามารถเรียนนวดแผนไทยได้หรือไม่

หลายคนสงสัยว่ามีน้ำหนักตัวน้อยหรือคิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีแรงนวดนั้นจะสามารถเรียนนวดแผนไทยได้หรือไม่

สามารถเรียนได้ค่ะเนื่องทางสถาบันจะมีเทคนิคการลงน้ำหนักมือน้ำหนักแรงในการนวด

ในส่วนของอวัยวะที่ใช้ในการนวดนั้นใช้หลักๆก็จะมี

  1. การใช้มือ

– การใช้นิ้วมือ

– การใช้ฝ่ามือ

– การใช้สันมือ

– การใช้อุ้งมือ

  1. การใช้ศอก การใช้ศอกกด​ หรือคลึงบริเวณที่นิ้วมือกดไม่ถึงหรือจุดนั้นต้องใช้น้ำหนักในการลงแรงมาก
  2. การใช้หัวเข่า จะใช้หัวเข่าในการกดบริเวณที่ต้องใช้แรงหรือจุดนั้นต้องใช้น้ำหนักมากเช่นบริเวณต้นขาหลัง
  3. การใช้ฝ่าเท้า จะเป็นการใช้เท้าเหยียบบริเวณที่มีกล้ามเนื้อหนา เช่น ต้นขาแต่ห้ามเหยียบบริเวณหลัง แต่ในการนวดลูกค้าจริงๆจะมีส่วนน้อยเนื่องเนื่องจากบางร้านไม่เน้นท่าในการเหยียบเนื่องจากเกรงว่าจะไม่สุภาพแต่กรณีนี้ขึ้นอยู่ที่สถานการณ์ว่าเป็นความพอใจของลูกค้าด้วยหรือไม่ค่ะ
Tagged